All Rights Reserved

بازرگانی کاربخش راوری در سال 1368 با شماره ثبت 858 و به منظور تولید، فرآوری و صادرات مرغوبترین انواع پسته ایران، در استان کرمان تحت برند اکسیر تاسیس گردید .

استان کرمان بدلیل موقعیت منحصر بفرد خود که در حاشیه کویر قرار گرفته ، باعث گردیده که با بهره مندی از اقلیمی استثنایی، محصول پسته ای را به بار آورد که از لحاظ شکل ، طعم و خواص در جهان بی نظیر باشد . از اینروست که استان کرمان را به عنوان قطب تولید بهترین پسته در جهان قلمداد می نمایند .

یادآوری این نکته ضرورت دارد که تجمع اکثریت کارگاه های فرآوری و شرکت های صادراتی پسته در منطقه کرمان می باشد ولیکن ما افتخار داریم تا تمایز خود را در سابقه درخشان و حضور مستمر و موفق خود را در بازار های جهانی اعلام نماییم ، ضمن آنکه این بازرگانی موفق به اخذ گواهی های معتبر ملی و بین المللی گردیده و آقای جلیل کاربخش راوری مدیر مجموعه به عنوان هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی کرمان از سال 1389 تاکنون فعالیت داشته و یکی از اعضا هیئت امنا انجمن پسته ایران می باشند .